książki naukowe i popularnonaukowe

książki naukowe autorskie

2016

Zapomniana trylogia 1863. Traugutt – Grottger – Olszak,
Poznań 2016

2014

Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy,
Poznań-Dębogóra 2014

2010

Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku,
Poznań 2010

2007

Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej. Monografia artystyczna,
Kórnik 2007

2001

Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku,
Warszawa 2001

książki naukowe współautorskie

2014

Großpolen, [w:] Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Hg. Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2014, t. I, s. 268-378.

2009

Barok, w: B. Hojdis, J. Kowalski, K. Meller, Literatura staropolska, Poznań 2009, s. 177- 322

2005

Francja średniowieczna, w: J. Kowalski, A. i M. Loba, J. Prokop, Dzieje kultury Francuskiej, Warszawa 2005, s. 17-230

2003

Literatura francuska, w: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, t. II, Średniowiecze, cz. 1, red. T. Skoczek, L. Żuliński, Bochnia-Kraków-Warszawa bd. [2003], s. 293-360

książki popularnonaukowe

2016

Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy,
Warszawa 2016 [uhonorowana Nagrodą literacką im. Józefa A. Mackiewicza za rok 2017]

2011

Wielka Encyklopedia Staropolska,
Poznań 2011

Na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka,
Poznań 2011 [reedycja w zmienionym kształcie pozycji: Podróż do dwunastu drewnianych kościołów, Murowana Goślina 2008]

2008

Niezbędnik konfederata barskiego. Awantury, kuranty, pieśni konfederackie i zaściankowe [książka i płyta CD],
Poznań 2008

2006

Niezbędnik Sarmaty poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej. Pieśni, dumy, polonezy [książka i płyta CD],
Poznań 2006

2002

O czym śpiewają niebiosa czyli średniowiecze jak świeże bułeczki,
Kraków 2002