przekłady

przekłady literackie – książki

2007

Niezbędnik Trubadura. Dumania, kancony i romanse [esej i antologia pieśni starofrancuskich w przekładach własnych oraz CD z reedycją nagrań „Trubadurzy i truwerzy…” z 1997 i „Pieśń o bitwie…” z 1999 roku],
Poznań 2007

2006

Niezbędnik krzyżowca. Pieśni i opowieści krucjatowe [esej i antologia pieśni starofrancuskich w przekładach własnych oraz CD z reedycją nagrania „Rycerze Dobrej Opieki” z 2003 roku],
Poznań 2006

Napoleon Bonaparte, Clisson i Eugenia, przeł. JK,
Poznań 2006

2000

Karol Orleański, Ronda i ballady. Wybrał i przełożył JK,
Warszawa 2000

Mały śpiewnik krucjatowy, przeł. JK,
Warszawa 2000

1994

François Villon, Legaty czyli Mały Testament, przeł. JK,
Poznań 1994

przekłady literackie w czasopismach (wybór)

Alain Chartier, Brewiarz Szlachetnych / Breviaire des nobles, przeł. JK,
„Christianitas” 2004, 19/20, s. 195-211

przekłady literackie w monografii naukowej

Ojcze nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej [tu: kilkanaście przekładów poetyckich utworów starofrancuskich JK],
red. J. Choroszy, Wrocław 2008, t. 1-2, Wrocław 2008