PUBLIKACJE KOWALSKIEGO

uwaga: poniższy spis zasadniczo nie obejmuje
artykułów publicystycznych i popularnonaukowych

2023

ARTYKUŁY NAUKOWE

Ars sarmatica, czyli Sarmacja a sztuka. Zarys problemu, „Litteraria Copernicana” (45) 2023: Sarmatyzm: rewizje i kontynuacje, s. 47-72, ISSNp 1899-315X, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2023.003| artykuł dostępny w internecie TU

Husarz skrzydlaty. Przyczynek do „sarmackiej” ikonografii XIX wieku, w: Piękna przenikliwość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Nowickiej, pod redakcją Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Katarzyny Lisieckiej, s. 255-283, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2023, | ISBN 978-83-67305-09-9 | ISSN 1427-9118

Kościół w Nowym Mieście nad Wartą na tle gotyku wielkopolskiego, w: Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą: nowe odkrycia – nowe perspektywy badawcze. W 30. rocznicę rozpoczęcia prac archeologicznych na nowomiejskim Kopcu, red. Dariusz Andrzejczak, wyd. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej, Nowe Miasto nad Wartą 2023, s. 113-136  | ISBN 978-83-968744-0-5

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

Architektura gotyku na ziemiach polskich. Architektura Wielkopolski, w: Oblicza Gotyku, red. Marzena Szmyt, Rezerwat Archeologiczny Genius loci, Poznań 2023, s. 63-73 | artykuł dostępny w internecie TU

2022

KSIĄŻKI

Powiem o miłości mej. Colin Muset. Poeta i pieśni. Napisał, przełożył, melodie przysposobił i zaśpiewał Jacek Kowalski [książka i płyta CD Król i błazen], Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2022  

KSIĄŻKI REDAGOWANE

Katedra poznańska. Studia o sztuce, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2022; ISBN 978-83-7654-499-1; ISBN 987-83-7768-286-9

ROZDZIAŁY W MONOGRAFII

Katedry poznańskiej dzieje i sztuka, w: Katedra poznańska. Studia o sztuce [patrz wyżej], s. 19-117 | rozdział dostępny w internecie TU

Trzy Hostie i ulica Żydowska. Topografia, sztuka, dzieje, w: Osada świętego Gotarda. Historia i dziedzictwo, red. Andrzej Billert, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2022, s. 123-145; ISBN 978-83-7768-309-5

Matka Boska zamiast króla. Jeszcze o niezwykłej chorągwi konfederatów barskich,
w: W Wielkopolsce i nie tylko. Materiały z konferencji „Za wiarę i wolność” w 250. rocznicę konfederacji barskiej, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, tom 91, Poznań 2022, s. 167-195 | artykuł dostępny w internecie TU

ARTYKUŁY

«Effigies magnorum virorum in Republica». O ikonografii obrazu «Hołd carów Szujskich» z zamku w Podhorcach, „Techne. Seria Nowa”, Nr 9 (2022) | artykuł dostępny w internecie TU

«Pan polski w dawnym ubiorze». Norblin jako interpretator sarmackiego portretu, w: «Super fundamenta». Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Szczęsnemu Skibińskiemu, red. Jarosław Jarzewicz, Tomasz Ratajczak, Adam Soćko, Tadeusz J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2022, s. 513-532


2021 

KSIĄŻKI 

Król – poeta – rycerz Boży: Tybald, hrabia Szampanii. Żywot, epoka, pieśni. Napisał, przełożył, melodie przysposobił i zaśpiewał Jacek Kowalski. Rozdział o muzycznej interpretacji pieśni truwerów napisał i nuty opracował Tomasz Dobrzański, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2021  [331 stron, rozdział TD s. 135-148]

dołączona do powyższej książki płyta CD:

ARTYKUŁY NAUKOWE

 Korona i kolczuga. O ikonograficznej innowacji czasów Jana Kazimierza, w: Miraże natury i architektury. Prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi, red. Alina Barczyk, Piotr Gryglewski, Łódź 2021, s. 361-371, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego | artykuł dostępny w internecie TU

2020

KSIĄŻKI

Niezbędnik Szuana. Wandea i Bretania w katolickim powstaniu. Pieśni i dzieje, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2020  [s. 380; książka i płyta CD]

do powyższej książki załączony śpiewniczek i płyta :

De Templo. Chrześcijańsko-narodowa świątynia jezuicka, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2020 [s. 210]

KSIĄŻKI REDAGOWANE

Gender. Projekt nowego człowieka? Zbiór studiów pod redakcją Bogny Białeckiej, Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2020

Gender - projekt nowego człowieka

In principio. Mit początku w kulturze średniowiecznej Europy. Tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2020

ARTYKUŁY

Naukowy mit mitu podboju: „naród szlachecki” a naród polski, w: In principio. Mit początku w kulturze średniowiecznej Europy. Tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2020, s. 239-252 | dostępny w internecie TU

Od heretyckiego mauzoleum do katolickiego sanktuarium. Nowe badania kaplicy Matki Bożej przy kolegiacie kórnickiej, „Techne. Seria Nowa”, Nr 5 (2020), s. 133-160 | artykuł dostępny w internecie TU

ESEJ

Idiom sarmacki czyli szanse i mielizny staropolskości w trzynastu punktach, w: Wizerunek Polski w świecie. Idee i działania, red. Łukasz Dryblak, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2020, s. 109-113

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (teksty, melodie, śpiew), Rzeczpospolita Niebieska. Piosenki Jacka Kowalskiego [CD], Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2020

 

2019

KSIĄŻKI

Missa est. Msza Święta panów Pasków, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2019 | rozdział Miktostudium: czy Sarmaci naprawdę dobywali szabel podczas Mszy świętej? dostępny w internecie TU

Średniowiecze. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy, Wydawnictwo Zona Zero, Warszawa 2019 | rozdział o kościele św. Anny w Wilnie TU

ARTYKUŁY

Chorągwie, tron i suffragia. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego Bernarda Bellotta między polityczną fikcją a historyczną rzeczywistością, „Studia Muzealne” 24 (2019), s. 22-57 | artykuł dostępny w internecie TU

Czarnkowska fara jako nekropolia założyciela miasta czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich, w: Fara od średniowiecza do współczesności. Społeczność-Duchowość-Architektura-Wystrój, red.Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 177-187 | artykuł dostępny w internecie TU

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (teksty, melodie, śpiew), Anita Bittner (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, schola Ecce adsum, Jasny Bóg. Kolędy Jacka Kowalskiego z Szopki Dominikańskiej [CD], Wydawnictwo Dębogóra,  Poznań 2019

2018

KSIAŻKI

Straszny Dwór czyli sarmackie korzenie Niepodległej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018

KSIĄŻKI WSPÓŁAUTORSKIE

Anna Drzewicka, Jacek Kowalski, Anna Loba, République Sarmate. Anthologie de l’ancienne poésie polonaise. Rzeczpospolita Sarmacka. Antologia poezji staropolskiej, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2018, Strony tekstów autorstwa JK: 8-85; 94-97, 104-105; 112-113; 118-121; 126-129; 136-139; 144-147; 166-171; 194-199; 222-225; 240-243; 278-283; 292-295; 300-303; 318-323;371-391 | Wstęp / Introduction dostępne w internecie TU

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Narody – odkrycia – fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony, red.: Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2018

ARTYKUŁY

Po drugiej stronie lustra. Nieziemski ołtarz w „Obleżeniu Jasnej Gory Częstochowskiej”, „Techne” 2 (2018), s. 3-16 | artykuł dostępny w internecie TU

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagranie:

Jacek Kowalski, Anita Bittner (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Powstańcze śpiewy Poznańczyków [CD], Poznań 2018

2017

ARTYKUŁY

Sejmiki polskie według Jana Piotra Norblina, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 34 (2017), s. 83-148 | artykuł dostępny w internecie TU

La dame au laurier. Christine entre la Pologne catholique et la Commune de Paris, w: Ton nom sera reluisant apres toy par longue memoire. Études sur Christine de Pizan, red. Loba Anna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 355-364

ARTYKUŁ DOTYCZĄCY KANONU LEKTUR SZKOLNYCH

Sarmację piękną racz nam wrócić Panie, „W sieci” 15-21.05.2017, s. 50-51 | artykuł dostępny w internecie TU

2016

KSIAŻKI

Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy,
Warszawa 2016 [uhonorowana Nagrodą literacką im. Józefa A. Mackiewicza za rok 2017]

Sarmacja. Obalanie mitów

Zapomniana trylogia 1863. Traugutt – Grottger – Olszak, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2016 | rozdział Grottger a obrona Glanowa dostępny w internecie TU

Zapomniana trylogia 1863

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Plaintes amères: gerbe de myrrhe cueillie dans le Jardin de Gethsémani ou méditation douloureuse de l’ amère Passion du Fils de Dieu. Chef-d’ oeuvre de l’ ancienne poésie polonaise, office de la Passion toujours vivant en Pologne par l’ abbé Wawrzyniec Benik, traduction d’ Anna Drzewicka, [francuski przekład Gorzkich żalów], rédaction et conception Jacek Kowalski, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2016.

Gorzkie Żale po francusku - Plaintes amères + CD | księgarnia Dębogóra

ESEJ

Rola chrześcijaństwa w kulturze polskiej, w: ks. Paweł Deskur, Tomasz Jasiński, ks. bp Marek Jędraszewski, Jacek Kowalski, Mesco dux Polonie baptizatur. Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim na 1050. rocznicę Chrztu Polski / Mesco dux Polonie baptizatur. Civil Council to support the archbishop metropolitan of Poznań for the 1050th Anniversary of the Baptism of Poland, przekłady angielskie tekstów Rafał Witkowski, Poznań 2016, s. 78 – 101

2015

ARTYKUŁY

«Domus civis agricolae». Kórnickie gospodarstwo Michałowskich na przestrzeni trzech epok, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 32 (2015), s. 77-141 | artykuł dostępny w internecie TU

WYDAWNICTWO REDAGOWANE (broszura – materiały z konferencji)

Kórnik. Urbanistyczne problemy zabytkowego miasta. Konferencja i dyskusja na zamku 22.02.2015, [red. Jacek Kowalski], Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 2015

2014

KSIĄŻKI

Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy, Poznań-Dębogóra 2014

Gorzkie żale i Krótkie Nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu arcydzieło polskiej poezji mistycznej ks. Wawrzyńca S. Benika CM. Reprodukcja i edycja pierwodruku z 1707 roku ze zbiorów klasztoru sióstr karmelitanek bosych na Wesołej w Krakowie, opracował [i wstępem poprzedził] Jacek Kowalski, Poznań-Dębogóra 2014, ISBN 978-83-61374-47-3; str. 7-37: [wstęp]; s. 39-74: [reprint]; s. 75-109: [edycja tekstu]

Gorzkie Żale 1707

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE / MONOGRAFII NAUKOWEJ

Großpolen, w: Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Hg. Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2015, t. I, s. 268-378 | rozdział dostępny w całości w internecie TU

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2014

ARTYKUŁY

Powstanie styczniowe widziane z Kórnika, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 31 (2014), s. 65-92 | artykuł dostępny w internecie TU

Obrona dworu w Glanowie, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 31 (2014), s. 23-41 | dostępny w internecie TU

Jacek Kowalski, Tomisław Paciorek, Nieznana relacja francuskiego oficera o bitwach pod Nową Wsią i Brdowem [JK: wstęp, opracowanie tekstu, przekład; TP: relacja kolekcjonera o pozyskaniu dokumentu] „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 31 (2014), s. 103-132 | artykuł dostępny w internecie TU

2013

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy, [Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej–Kamzowej za lata 2009-2011], red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2013

ARTYKUŁY

David, Horace et le hussard mystique: République, Foi et Église dans l’héritage de la poésie polonaise du XVIIe siècle (essai), red. Regina Bochenek-Franczakowa, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 7 (2012) [Kraków 2013], z. 2, s. 99-107

Zróbcie to po naszemu. Kościół w Dusznikach i architekt JS, czyli oryginalność późnogotyckiej architektury wielkopolskiej, w: Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2013

Architekt z małego miasta, w: Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2013

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

 – książka literacka

Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii [tekst misterium – JK; album fotografii – Paweł Kula], Poznań 2013

Zobacz obraz źródłowy

– nagranie:

Jacek Kowalski (śpiew), Henryk Kasperczak (aranżacje, kierownictwo muzyczne), Anna Śliwa (skrzypce), Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863 [CD], Poznań 2013

2012

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski, Henryk Kasperczak, Dumy staropolskie [CD], Poznań 2012

Jacek Kowalski, Blokomachia. Piosenki z lat osiemdziesiątych [CD], Żnin 2012

2011

KSIAŻKI

Na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka, Poznań 2011 [reedycja w zmienionym kształcie pozycji: Podróż do dwunastu kościółków drewnianych, Murowana Goślina 2008]

Wielka Encyklopedia Staropolska, Poznań 2011

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011

ARTYKUŁY

Wyścig fundatorów. Z badań nad architekturą XIV i XV wieku w Wielkopolsce, w: Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych [Materiały z III Kongresu Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września roku 2008], red. M. Adamczewski, Warszawa 2011, s. 187-196

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, melodie), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Patrz tam, gdzie Sarmacja [CD live], Kraków 2011 [dodatek do „Polonia Christiana”]

2010

KSIAŻKI

Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku,
Poznań 2010

ARTYKUŁY

Świątynia pamięci i honoru szlachetnych mężów, w: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie), red. D. Szeliga, E. D. Żółkiewska, Warszawa 2010, s. 219-229

ESEJE

Owe brednie, banialuki. Sarmackie romansowanie w odmianach, (w:) Amor polonus czyli miłość Polaków, Muzeum Pałac w Wilanowie, marzec-sierpień 2010 [katalog wystawy], red. T. Grzybkowska, D. Walawender-Musz, Z. Żygulski jun., Warszawa 2010, t. II, s. 89-103

Potyczka w Popowie Anno 1769 na tle wojny konfederackiej w Wielkopolsce, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” 5 (2010), s. 7-34

PRZEKŁADY

Bernard de Ventadour, Quan vei la lauseta mover, w: „Litteraria Copernicana” 2010 : 2 (6) (tom: Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich), s. 190-194

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacje książkowe

O rycerzu Persewalu i świętym kielichu Graalu [baśń muzyczna na motywach „Opowieści o Graalu” Krystiana z Troyes; książka z ilustracjami pióra autora z załączoną płytą CD – reedycją nagrania z 1993 roku], Dębogóra 2010

Szopka dominikańska JK. Choix 1988-2006, Poznań 2007

Konfederacja Barska po Kowalsku i Historia o Gogolewskim [= reedycja tomiku z przydaniem Historii o Gogolewskim – tragifarsy mową wiązaną pisanej – oraz płyty CD z 1998 r.], Poznań 2008

– publikacja w czasopiśmie

La Queste del Saint Graal [sztuka mowa wiązaną], „Christianitas” 37/38 (2008)

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew), Anita Murawka (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Kolędowanie staropolskie [CD], bd. [Poznań 2010]

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, melodie), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Historie dominikańskie [CD], Kraków 2010

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, melodie), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Grunwald 1410 po Kowalsku [CD], Poznań 2010

Grunwald 1410 po Kowalsku - Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika : Płyta CD

Jacek Kowalski (śpiew, wybór tekstów historycznych, teksty własne, melodie), Anita Murawka (aranżacje, kierownictwo muzyczne), Wiesław Wolnik (aranżacje, gitara), Nie masz pana nad ułana [płyta CD live – zapis koncertu emitowanego na żywo ze Studio im. Agnieszki Osieckiej 11 listopada 2008] [CD], bd [Warszawa 2010]

2009

ARTYKUŁY

Jak wyrosła szamotulska kolegiata, w: Szamotuły. Karty z dziejów miasta, t. 2, „Szamotulskie Zeszyty Muzealne” 3, red. I. Skierska, Szamotuły 2009, s. 39-57

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, przekłady, melodie), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Wojna i Miłość [CD], Warszawa 2009

2008

KSIAŻKI

Niezbędnik konfederata barskiego. Awantury, kuranty, pieśni konfederackie i zaściankowe [książka i płyta CD],
Poznań 2008

Niezbędnik konfederata barskiego

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE / MONOGRAFII NAUKOWEJ

Architektura i sztuka, w: Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały, t. II, red. J. Fogel, Poznań 2008, s. 89-129

ARTYKUŁY

Gotycka kolegiata w Szamotułach. Nieznane dzieje i nowe interpretacje, „Artium Quaestiones” 19 (2008), s. 57-98 | artykuł dostępny w internecie TUTAJ

Sapiens architectus dans la littérature de l’ancien français de la seconde moitié du XIIe siècle, w: Buchkunst im Mittelalter und Kunst der Genenwart – Scrinium Kilonense. Festschrtift fur Ulrich Kuder, red. H.-W. Stock, B. Tewes, Ch. Waszak, Nordhausen 2008, s. 171-181

PRZEKŁADY – W WIELOAUTORSKIEJ ANTOLOGII – KSIĄŻKA

Ojcze nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej [tu: kilkanaście przekładów poetyckich utworów starofrancuskich JK], red. J. Choroszy, Wrocław 2008, t. 1-2, Wrocław 2008

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

nagrania

Jacek Kowalski (śpiew), Anita Murawka (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Niezbędnik konfederata barskiego [płyta załączona do książki tegoż tytułu] [CD], Poznań 2008

Niezbędnik konfederata by Jacek Kowalski i Monogramista JK (Album):  Reviews, Ratings, Credits, Song list - Rate Your Music

2007

KSIAŻKI

Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej. Monografia artystyczna, Kórnik 2007 | rozdział Kościół kórnicki jako galeria malarstwa Mariana Jaroczyńskiego dostępny w internecie TU | rozdział Kościół kórnicki romantycznym Sejmem Rzeczypospolitej, czyli litografia Mariana Jaroczyńskiego dostępny w internecie TU

Niezbędnik Trubadura. Dumania, kancony i romanse [esej i antologia pieśni starofrancuskich w przekładach własnych oraz CD z reedycją nagrań „Trubadurzy i truwerzy…” z 1997 i „Pieśń o bitwie…” z 1999 roku], Poznań 2007

Jacek Kowalski, Podróż do dwunastu kościółków drewnianych [i CD Jacek Kowalski (teksty, melodie, dobór tekstów i melodii dawnych, śpiew, citola), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Pieśni drewnianych kościółków], ZPORR, Murowana Goślina 2007

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE / PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM

Barok, w: B. Hojdis, J. Kowalski, K. Meller, Literatura staropolska, Poznań 2009, s. 177- 322

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

Jacek Kowalski (teksty, melodie, dobór tekstów i melodii dawnych, śpiew, citola), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Pieśni drewnianych kościółków[płyta CD dodana do książki JK Podróż do dwunastu kościółków drewnianych, jw.]

2006

KSIAŻKI

Niezbędnik Sarmaty poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej. Pieśni, dumy, polonezy [książka i płyta CD], Poznań 2006

Niezbędnik krzyżowca. Pieśni i opowieści krucjatowe [esej i antologia pieśni starofrancuskich w przekładach własnych oraz CD z reedycją nagrania „Rycerze Dobrej Opieki” z 2003 roku], Poznań 2006

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Wielkopolska-Polska-Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski przy współpracy J. Kowalskiego, Poznań 2006

ARTYKUŁY

O kościele kórnickim i wielkopolskich halach obejściowych, w: Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, J. Kowalski, Poznań 2006, s. 197-211

Le château de Jalousie: du rêve à la réalité, w: De la rose. Texte, image, fortune, Louvain-Paris-Dudley 2006, s. 81-90

„Veste kemmenâde” d’une princesse polonaise mal mariée , w: „Contez me le tout”. Mélanges de langue et littérature médiévales offerts à Herman Braet, Louvain-Paris-Dudley 2006, s. 559-575

PRZEKŁADY

Napoleon Bonaparte, Clisson i Eugenia, przeł. JK, Poznań 2006

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, przekłady, melodie), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Niezbędnik Sarmaty [płyta załączona do książki tegoż tytułu] [CD], Poznań 2006

2005

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE / PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM

Francja średniowieczna, w: J. Kowalski, A. i M. Loba, J. Prokop, Dzieje kultury Francuskiej, Warszawa 2005, s. 17-230

Dzieje kultury francuskiej

KSIĄŻKA / WYDANIE TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO / WSPOMNIENIA

Stanisław Michałowski, Spotkanie z hrabianką Marią Zamoyską, opr. Jacek Kowalski, Żnin 2005.

palukitv.pl - Wydawnictwa

ARTYKUŁY

Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 27 (2005), s. 239-275 | dostępna w internecie TU

Grant piler średniowiecznej literatury francuskiej i zamek w Vincennes, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 2005, s. 415-433

ESEJ

Dwie Sarmacje. Na kanwie wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, „Christianitas”, 2005, 23/24, s. 23-94

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacje książkowe

Receptury Klasztorne [przepisy kulinarne i wierszyki – wydanie zbiorowe poprzednich tomików – wiele wznowień w latach następnych], Poznań 2005

Receptury z klasztornej kuchni. Przepisy wigilijne [przepisy kulinarne i wierszyki], Poznań 2005

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, przekłady, melodie), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Otruta markiza. Stare ballady francuskie po polsku [CD], Hamburg 2005

Jacek Kaczmarski (teksty, melodie, śpiew, gitara), Jacek Kowalski (teksty, melodie, śpiew, gitara), Wiesław Wolnik (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Dwie Sarmacje [dodatek do „Christianitas” z grudnia 2005; zapis koncertu ze stycznia 1995 roku] [CD], Poznań 2005

2004

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Księga – nauka – wiara w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004

ARTYKUŁY

„Veste kemmenâde” Przemysła i Ludgardy, „Kronika Miasta Poznania” 4 (2004), s. 45-64

PRZEKŁADY

Alain Chartier, Brewiarz Szlachetnych / Breviaire des nobles, przeł. JK,
„Christianitas” 2004, 19/20, s. 195-211

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacje książkowe

Z klasztornego piekarnika [przepisy kulinarne i wierszyki], Poznań 2004

Z klasztornej piwniczki [przepisy kulinarne i wierszyki], Poznań 2004

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, gitara, wybór tekstów historycznych), Anita Murawka (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Hey, hey, hey. Kolędy staropolskie [CD], Poznań 2004 [dodatek do „Christianitas” z grudnia 2004]

2003

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE / PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM

Literatura francuska, w: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, t. II, Średniowiecze, cz. 1, red. T. Skoczek, L. Żuliński, Bochnia-Kraków-Warszawa bd. [2003], s. 293-360

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. Jacek Wiesiołowski przy współpr. Jacka Kowalskiego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2001.

ARTYKUŁY

Pan zasłonił swoje oblicze, w: „Dziewica Orleańska” Jana Matejki. Materiały II Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, 9-10 listopada 2001, red. S. Czekalski, Poznań 2003, s. 11-34

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, przekłady), Tomasz Dobrzański (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Klub Świętego Ludwika, Rycerze Dobrej Opieki. Pieśni wypraw krzyżowych po polsku [CD], Kraków 2003

Jacek Kowalski (teksty, melodie, śpiew, gitara), Wiesław Wolnik (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Serce i rozum [płyta CD live] [CD], Kraków 2003

Cover art for Serce i rozum by Jacek Kowalski i Monogramista JK

2002

KSIAŻKI

O czym śpiewają niebiosa czyli średniowiecze jak świeże bułeczki, Kraków 2002

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny i jego dzieło w Wielkiej i malej ojczyznie, red. K. Meller, J. Kowalski, Instytut Polonistyki UAM, Biblioteka Literacka Studiów Polonistycznych, t. 34, Poznań 2002

ARTYKUŁ

Gdańska laterna i żarliwe luny. Rymowana architektura Samuela ze Skrzypny Twardowskiego na tle tradycji europejskiej, w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny i jego dzielo w Wielkiej i malej ojczyźnie, red. K. Meller, J. Kowalski, Biblioteka Literacka Studiów Polonistycznych t. 34, Poznań 2002, s. 388-407

2001

KSIAŻKI

Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku, Warszawa 2001

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacja książkowa – szkic historyczny i utwory poetyckie

Na kościółek drewniany w Kicinie, Kicin 2001

2000

KSIĄŻKI

Karol Orleański, Ronda i ballady. Wybrał i przełożył JK, Warszawa 2000

ARTYKUŁY

Zamek w Vincennes na skrzyżowaniu tradycji literackiej i architektonicznej, w: Zamek i dwór w średniowieczu. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2000, s. 230-240

BROSZURY

Jacek Kowalski, Konfederacya. Krótka wiadomość o konfederacji barskiej, Sprawa Polska [2000] (broszura)

Krótka wiadomość o wyprawach krzyżowych, Fundacja Rozwoju Komunikacji Społecznej, [Warszawa 2000, broszura]

[Mały śpiewnik krucjatowy – współoprawna z powyżej wymienioną publikacją Krótka wiadomość o wyprawach krzyżowych]

Klemens Janicki, «O sobie samym do potomności».  Księga żalów – Elegia VII. Zestaropolszczył Jacek Kowalski, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2000

1999

ARTYKUŁY

L’architecture néo-romane dans la région de la Grande-Pologne au XIXe siècle. Deux nationalités et deux interprétations de la tradition médiévale, w: L’invention de l’art roman au XIXe siècle. L’époque romane vue par le XIXe siècle, red. Annie Regond, Clermont-Ferrand 1999 („Revue d’Auvergne”, t. 553, nr 4), s. 205-215

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacje książkowe

Śpiewnik dla rycerstwa płci obojej, Poznań 1999

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, lira średniowieczna), Tomasz Dobrzański (kierownictwo muzyczne, crwth), Pieśń o bitwie Pod Grunwaldem [broszura i płyta CD] [dwujęzyczna, polsko-francuska edycja zabytku staropolskiego], Poznań-Warszawa1999

1998

ARTYKUŁY

Wizerunki architektury w „Liście prezbitera Jana”. Tradycja literacka a rzeczywistość architektoniczna, „Artium Quaestiones” 9 (1998), s. 5-52

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacja książkowa

Konfederacja barska po Kowalsku, Poznań 1998

– nagranie:

Jacek Kowalski (teksty, melodie, śpiew, gitara), Wiesław Wolnik (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Konfederacja barska po Kowalsku [CD], Kraków 1998

koncertkonfederacja20081

1997

KSIĄŻKA WSPÓŁREDAGOWANA

Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Materiały XVII Seminarium Mediewistycznego, red. Alicja Karłowska-Kamzowa przy współpr. Jacka Kowalskiego, Poznań 1997.

ARTYKUŁY

„Respondeo dicendum” d’Alexandre de Paris. Interprétation de la description du Tombeau d’Alexandre le Grand d’apres le Roman d’Alexandre (IV, 1486-1551), w: Jeux de la variante. Mélanges offerts a Anna Drzewicka, Cracovie 1997, s. 162-172

Le culte des anges en Pologne à travers les oeuvres d’art, w: Les anges et les archanges dans l’art et la société à lépoque romane, „Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” 28 (1997), s. 48-62

Anastasis a grobowce bohaterów w literaturze starofrancuskiej II połowy XII wieku, w: Jerozolima w kulturze europejskiej. Materiały z konferencji w Instytucie Sztuki PAN, 14-17 V 1996, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997, s. 129-142

Architektoniczne fantazje Krystiana z Troyes: trzy zamki „Powieści o Graalu”, „Rocznik Historii Sztuki” XXIII (1997), s. 5-55

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacja książkowa – tomik piosenek

Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego, Poznań-Zakopane 1997

Śpiewniczek Sarmacki - Jacek Kowalski - 11208394845 - oficjalne archiwum  Allegro

– nagrania:

Jacek Kowalski (śpiew, gitara, lira średniowieczna), Jan Gołaski (kierownictwo muzyczne, śpiew), Tomasz Dobrzański (kierownictwo muzyczne, crwth), Ewa Pezacka Walker (flet, śpiew), Karol Olejniczak (gitara), Trubadurzy i truwerzy po polsku [kaseta], Kraków 1997

1996

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Ziemia Święta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza. Materiały XVI Seminarium Mediewistycznego, Poznań 1995, red, Jacek Wiesiołowski przy współpr. Jacek Kowalski, Poznań 1996

ARTYKUŁY

Tour, pilier, escarboucle. Littérature et architecture en France au XIIe siècle, w: Tours et clochers à l’époque romane, „Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” 27 (1996), s. 139-154

Pałac prezbitera Jana: znaczenie i pochodzenie tematu budowli centralnej w średniowiecznej literaturze francuskiej, w: Ziemia Święta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza, Materiały XVI Seminarium Mediewistycznego (1995), red. J. Wiesiołowski przy współpracy J. Kowalskiego, Poznań 1996, s. 52-58

Fantazja i rzeczywistość. Opisy architektury w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XIIw., w: Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, Warszawa 1996, s. 223-233

Czas i przestrzeń w tekście i ilustracjach warszawskiego rękopisu „Roman de la Rose”, w: Sztuka około 1400. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, Warszawa 1996, t. 2, s. 163-188

1995

KSIĄŻKA REDAGOWANA

Bretagne – Pologne. La tradition médiévale aux temps modernes, les textes réunis par A. Karłowska-Kamzowa avec la collaboration de J. Kowalski, Poznań 1995

ARTYKUŁY

Grobowiec Kamilli. Interpretacja opisu architektury w starofrancuskiej „Powieści o Eneaszu”, Artium Quaestiones 7 (1995), s.45-63

L’architecture de Jérusalem et de Constantinople dans le „Pelerinage de Charlemagne”. Moyens de description de l’architecture dans la litterature de l’ancien français, w: Pelerinage et art roman. Villes et campagnes a l’époque romane, “Revue d’Auvergne” t. 109, nr 1-2, Clermont-Ferrand 1995, s. 93-104

Kamilla – królowa i wojownik. Próba interpretacji zasad kompozycyjnych „Powieści o Eneaszu”, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1995, s.133-140

1994

PRZEKŁADY – KSIĄŻKA

François Villon, Legaty czyli Mały Testament, przeł. JK, Poznań 1994 | cały tomik dostępny w internecie TU

1993

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagrania:

Jacek Kowalski (tekst), Wiesław Wolnik (muzyka), zespół aktorski, Opowieść o Persewalu i świętym kielichu Graalu [baśń muzyczna] [kaseta], Kraków 1993

1992

ARTYKUŁ

Obraz Jerozolimy i Konstantynopola w chanson de geste „Pelerinage de Charlemagne”, w: Sprawozdania PTPN, Wydział Nauk o Sztuce nr 110 za 1992

1991

Autorzy i wykonawcy „chansons de geste”, „Czas Kultury” lipiec 1991, 29-30, s. 74-75

PRZEKŁADY

Pieśń o Rolandzie [fragment] „Czas Kultury” lipiec 1991, 29-30, s. 76-83

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– nagranie

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, melodie), Wiesław Wolnik (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Śpiewniczek sarmacki Jacka Kowalskiego, [kaseta – nowe nagranie], Kraków 1991

1990

PRZEKŁADY

Pięć pieśni starofrancuskich w przekładzie, „Czas Kultury” wrzesień 1990, 20, s. 64-75

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

– publikacja książkowa (broszura)

Blokomachia [tomik z ilustracjami autora; druk formalnie jeszcze drugiego obiegu, acz praktycznie już nie], Kraków – Poznań 1990

– nagranie:

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, melodie), Wiesław Wolnik (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Simfonie Dawidowe [kaseta], Kraków 1990

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 54_simfonie-Dawidowe.png

1989

KSIĄŻKI (broszura)

Osobliwości i świętości duszpasterstwa akademickiego (tudzież szkół średnich) oraz klasztoru i kościoła OO. Dominikanów w Poznaniu, Duszpasterstwo Akademickie oo. dominikanów w Poznaniu. Rysunki Weronika Węcławska, opracowanie graficzne i projekt okładki Katarzyna Jasicka [Poznań 1989, druk w drukarni Wydawnictwa Świętego Wojciecha na prawach rękopisu, 24 s.]

1988

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

KSIĄŻKI (broszury)

Simfonie Dawidowe [druk drugiego obiegu], Kraków – Poznań 1988

Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego [druk drugiego obiegu], Kraków – Poznań 1988

– nagranie

Jacek Kowalski (śpiew, teksty, melodie), Wiesław Wolnik (aranżacje, kierownictwo muzyczne), zespół Monogramista JK, Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego, Grono Przyjacielskie, Kraków 1988 [kaseta – publikacja drugiego obiegu]