nagrania

(jeśli nie zaznaczono inaczej, nagrania studyjne)

2013

Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863
[CD], Poznań 2013

2012

Dumy staropolskie
[CD], Poznań 2012

Blokomachia. Piosenki z lat osiemdziesiątych
[CD], Żnin 2012

2011

Patrz tam, gdzie Sarmacja [płyta CD live]
[CD], Kraków 2011 [dodatek do „Polonia Christiana”]

2010

Kolędowanie staropolskie
[CD], bd. [Poznań 2010]

Historie dominikańskie
[CD], Kraków 2010

Grunwald 1410 po Kowalsku
[CD], Poznań 2010

Nie masz pana nad ułana [płyta CD live – zapis koncertu emitowanego na żywo ze Studio im. Agnieszki Osieckiej 11 listopada 2008]
[CD], bd [Warszawa 2010]

2009

Wojna i Miłość
[CD], Warszawa 2009

2008

Niezbędnik konfederata barskiego [płyta załączona do książki tegoż tytułu]
[CD], Poznań 2008

2006

Niezbędnik Sarmaty [płyta załączona do książki tegoż tytułu]
[CD], Poznań 2006

2005

Otruta markiza. Stare ballady francuskie po polsku
[CD], Hamburg 2005

Jacek Kaczmarski, Jacek Kowalski, Dwie Sarmacje [dodatek do „Christianitas” z grudnia 2005; zapis koncertu ze stycznia 1995 roku]
[CD], Poznań 2005

2004

Hey, hey, hey. Kolędy staropolskie
[CD], Poznań 2004 [dodatek do „Christianitas” z grudnia 2004]

2003

Rycerze Dobrej Opieki. Pieśni wypraw krzyżowych po polsku
[CD], Kraków 2003

Serce i rozum [płyta CD live]
[CD], Kraków 2003

1999

Pieśń o bitwie Pod Grunwaldem [broszura i płyta CD] [dwujęzyczna, polsko-francuska edycja zabytku staropolskiego],
opr. i wyk. J. Kowalski, T. Dobrzański, Poznań-Warszawa 1999

1998

Konfederacja barska po Kowalsku
[CD], Kraków 1998

1997

Trubadurzy i truwerzy po polsku
[kaseta], Kraków 1997

1993

Opowieść o Persewalu i świętym kielichu Graalu [baśń muzyczna]
[kaseta], Kraków 1993

1991

Śpiewniczek sarmacki Jacka Kowalskiego
[kaseta – nowe nagranie], Kraków 1991

1990

Simfonie Dawidowe
[kaseta], Kraków 1990

1988

Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego
[kaseta – publikacja drugiego obiegu], Kraków 1988